PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

mb_ereg_search_setpos

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

mb_ereg_search_setposSet start point of next regular expression match

Opis

bool mb_ereg_search_setpos ( int $position )

mb_ereg_search_setpos() sets the starting point of a match for mb_ereg_search().

Parametry

position

The position to set.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Notatki

Informacja:

Wewnętrzne kodowanie lub kodowanie znaków określone przez mb_regex_encoding() zostanie użyte jako kodowanie znaków dla tej funkcji.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top