SunshinePHP 2019 CFP Started

mb_substr_count

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mb_substr_countCount the number of substring occurrences

Opis

int mb_substr_count ( string $haystack , string $needle [, string $encoding ] )

Counts the number of times the needle substring occurs in the haystack string.

Parametry

haystack

The string being checked.

needle

The string being found.

encoding

Parametr encoding określa kodowanie znaków. Jeśli nie jest podany, to zostanie użyta wewnętrzna wartość kodowania zanków.

Zwracane wartości

The number of times the needle substring occurs in the haystack string.

Przykłady

Przykład #1 mb_substr_count() example

<?php
echo mb_substr_count("This is a test""is"); // prints out 2
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top