ScotlandPHP 2019

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

MB_OVERLOAD_MAIL (integer)
MB_OVERLOAD_STRING (integer)
MB_OVERLOAD_REGEX (integer)
MB_CASE_UPPER (integer)
MB_CASE_LOWER (integer)
MB_CASE_TITLE (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top